آدرس شرکت : لرستان- خرم آباد- میدان 22 بهمن ( کیو)- کوچه هنر پنجم

شماره تماس شرکت : 33239428-066

ایمیل شرکت : tarahanpadidehmadakto@gmail.com